MIASTO – ŁÓDŹ

23.08 – 31.08.2020                                                

OGÓŁEM                                                          448        

W TYM DZIECI         do lat 14                            214

23.08 -31.08.2019

OGÓŁEM                                                           175

W TYM DZIECI         do lat 14                             84

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

23.08 – 31.08.2020                                           

OGÓŁEM                                                            42

W TYM  DZIECI        do lat 14                             23

23.08 – 31.08.2019

OGÓŁEM                                                           34

W TYM DZIECI  do lat 14                                   10  

Dostosowanie strony