MIASTO – ŁÓDŹ

01.08 – 07.08.2020                

OGÓŁEM                                                      450     

W TYM DZIECI         do lat 14                       102      

01.08 -07.08.2019

OGÓŁEM                                                       175

W TYM DZIECI         do lat 14                        84

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

01.08 – 07.08.2020                                       

OGÓŁEM                                                       25

W TYM  DZIECI        do lat 14                        13

01.08 – 07.08.2019

OGÓŁEM                                                      37

W TYM DZIECI  do lat 14                               17

Dostosowanie strony