MIASTO – ŁÓDŹ

23.03 – 31.03.2020                            

OGÓŁEM                                             1’194          

W TYM DZIECI         do lat 14                448         

23.03 -31.03.2019

OGÓŁEM                                            2’554          

W TYM DZIECI         do lat 14             1’138

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

23.03 – 31.03.2020                                          

OGÓŁEM                                              158    

W TYM  DZIECI        do lat 14                 34  

23.03 – 31.03.2019

OGÓŁEM                                            281   

W TYM DZIECI  do lat 14                     173

Dostosowanie strony