MIASTO – ŁÓDŹ

01.02 – 07.02.2020                

OGÓŁEM                                                        3’254 

W TYM DZIECI         do lat 14                        1’525

01.02 -07.02.2019

OGÓŁEM                                                       2’500

W TYM DZIECI         do lat 14                        952

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

01.02 – 07.02.2020                                       

OGÓŁEM                                                        339

W TYM  DZIECI        do lat 14                        165

01.02 – 07.02.2019

OGÓŁEM                                                      234

W TYM DZIECI  do lat 14                              125 

Dostosowanie strony