MIASTO – ŁÓDŹ

23.01 – 31.01.2020                            

OGÓŁEM                                                    2’333

W TYM DZIECI         do lat 14                    1’137  

23.01 -31.01.2019

OGÓŁEM                                                     2’868

W TYM DZIECI         do lat 14                    1’288

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

23.01 – 31.01.2020                                           

OGÓŁEM                                                        294

W TYM  DZIECI        do lat 14                        147

23.01 – 31.01.2019

OGÓŁEM                                                       531

W TYM DZIECI  do lat 14                              297

Dostosowanie strony