MIASTO – ŁÓDŹ

16.01 – 22.01.2020                            

OGÓŁEM                                         1’310    

W TYM DZIECI         do lat 14           486    

16.01 -22.01.2019

OGÓŁEM                                          1’886      

W TYM DZIECI         do lat 14            732

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

16.01 – 22.01.2020                                       

OGÓŁEM                                            85        

W TYM  DZIECI        do lat 14            49    

16.01 – 22.01.2019

OGÓŁEM                                              0         

W TYM DZIECI  do lat 14                    0

Dostosowanie strony