MIASTO – ŁÓDŹ

01.01 – 07.01.2020                            

OGÓŁEM                                                        668

W TYM DZIECI         do lat 14                      328

01.01 -07.01.2019

OGÓŁEM                                                      1’269

W TYM DZIECI         do lat 14                      531

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

01.01 – 07.01.2020                                       

OGÓŁEM                                                       148

W TYM  DZIECI        do lat 14                       50

01.01 – 07.01.2019

OGÓŁEM                                                      159

W TYM DZIECI  do lat 14                              79

Dostosowanie strony