MIASTO – ŁÓDŹ

23.12 – 31.12.2019                            

OGÓŁEM                                                            1’090

W TYM DZIECI         do lat 14                               513   

23.12 -31.12.2018

OGÓŁEM                                                            1’047       

W TYM DZIECI         do lat 14                              495 

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI         

23.12 – 31.12.2019                                       

OGÓŁEM                                                             224

W TYM  DZIECI        do lat 14                              109        

23.12 – 31.12.2018

OGÓŁEM                                                            120

W TYM DZIECI  do lat 14                                     67   

Dostosowanie strony