MIASTO – ŁÓDŹ

23.11 – 30.11.2019                            

OGÓŁEM                                                         982  

W TYM DZIECI         do lat 14                         486

23.11 -30.11.2018

OGÓŁEM                                                     1’619

W TYM DZIECI         do lat 14                       864

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

23.11 – 30.11.2019                            

OGÓŁEM                                                         237

W TYM  DZIECI        do lat 14                         134

23.11 – 30.11.2018

OGÓŁEM                                                        223

W TYM DZIECI  do lat 14                               121

Dostosowanie strony