MIASTO – ŁÓDŹ

01.10 – 07.10.2019                                        

OGÓŁEM                                                      1’767 

W TYM DZIECI         do lat 14                       861

01.10 -07.10.2018

OGÓŁEM                                                      1’075

W TYM DZIECI         do lat 14                      505

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

01.10 – 07.10.2019                                       

OGÓŁEM                                                          0

W TYM  DZIECI        do lat 14                         0

01.10 – 07.10.2018

OGÓŁEM                                                       155

W TYM DZIECI  do lat 14                               80     

Dostosowanie strony