MIASTO – ŁÓDŹ

23.09 – 30.09.2019                            

OGÓŁEM                                                        821   

W TYM DZIECI         do lat 14                        444

23.09 -30.09.2018

OGÓŁEM                                                      1’745

W TYM DZIECI         do lat 14                       866

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

23.09 – 30.09.2019    

OGÓŁEM                                                       187

W TYM  DZIECI        do lat 14                         78

23.09 – 30.09.2018

OGÓŁEM                                                      183

W TYM DZIECI  do lat 14                               93

Dostosowanie strony