MIASTO – ŁÓDŹ

23.08 – 31.08.2019                            

OGÓŁEM                                                      212     

W TYM DZIECI         do lat 14                        78

23.08 -31.08.2018

OGÓŁEM                                                      598

W TYM DZIECI         do lat 14                      258

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

23.08 – 31.08.2019                            

OGÓŁEM                                                       34

W TYM  DZIECI        do lat 14                        10

23.08 – 31.08.2018

OGÓŁEM                                                       43

W TYM DZIECI  do lat 14                               20

Dostosowanie strony