MIASTO – ŁÓDŹ

23.07 – 31.07.2019                            

OGÓŁEM                                                      150    

W TYM DZIECI         do lat 14                        67

23.07 -31.07.2018

OGÓŁEM                                                     461

W TYM DZIECI         do lat 14                     178

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

23.07 – 31.07.2019                            

OGÓŁEM                                                        41    

W TYM  DZIECI        do lat 14                         20

23.07 – 31.07.2018

OGÓŁEM                                                        47

W TYM DZIECI  do lat 14                                 22

Dostosowanie strony