MIASTO – ŁÓDŹ

23.06 – 30.06.2019                            

OGÓŁEM                                                                  270                             

W TYM DZIECI         do lat 14                                 125        

23.06 -30.06.2018

OGÓŁEM                                                                678      

W TYM DZIECI         do lat 14                               340

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

23.06 – 30.06.2019                            

OGÓŁEM                                                                 80

W TYM  DZIECI        do lat 14                                  40

23.06 – 30.06.2018

OGÓŁEM                                                                79

W TYM DZIECI  do lat 14                                       29

Dostosowanie strony