MIASTO – ŁÓDŹ

23.04 – 30.04.2019                            

OGÓŁEM                                                        390  

W TYM DZIECI         do lat 14                         203

23.04 -30.04.2018

OGÓŁEM                                                      1’301

W TYM DZIECI         do lat 14                        549

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

23.04 – 30.04.2019                            

OGÓŁEM                                                         102

W TYM  DZIECI        do lat 14                            54

23.04 – 30.04.2018

OGÓŁEM                                                          110

W TYM DZIECI  do lat 14                                   50

Dostosowanie strony