MIASTO – ŁÓDŹ

16.04 – 22.04.2019                            

OGÓŁEM                                                                  794                 

W TYM DZIECI         do lat 14                                   401

16.04 -22.04.2018

OGÓŁEM                                                                  915

W TYM DZIECI         do lat 14                                  354

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

16.04 – 22.04.2019                                       

OGÓŁEM                                                                  136

W TYM  DZIECI        do lat 14                                     79

16.04 – 22.04.2018

OGÓŁEM                                                                   2

W TYM DZIECI  do lat 14                                           0

Dostosowanie strony