MIASTO – ŁÓDŹ

23.03 – 31.03.2019                            

OGÓŁEM                                                     2’554              

W TYM DZIECI         do lat 14                      1’138

23.03 -31.03.2018

OGÓŁEM                                                      3’521  

W TYM DZIECI         do lat 14                      1’370

POWIAT  ŁÓDZKI WSCHODNI

23.03 – 31.03.2019                            

OGÓŁEM                                                       281    

W TYM  DZIECI        do lat 14                        173  

23.03 – 31.03.2018

OGÓŁEM                                                      313

W TYM DZIECI  do lat 14                              138 

Dostosowanie strony