MIASTO – ŁÓDŹ

16.12 – 22.12.2018

OGÓŁEM                                                      2 092

 W TYM DZIECI         do lat 14                    1 007  

16.12 -22.12.2017

OGÓŁEM                                                      2 088

 W TYM DZIECI         do lat 14                    1 115  

 POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

16.12 – 22.12.2018                                       

OGÓŁEM                                                       186

W TYM  DZIECI        do lat 14                      109     

 16.12 – 22.12.2017

OGÓŁEM                                                      251                 

W TYM DZIECI  do lat 14                             137

Dostosowanie strony