MIASTO – ŁÓDŹ

01.12 – 07.12.2018                            

OGÓŁEM                                                                  1’187              

W TYM DZIECI         do lat 14                                     640

01.12 -07.12.2017

OGÓŁEM                                                                  2’327

W TYM DZIECI         do lat 14                                  1’148

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

01.12 – 07.12.2018                                       

OGÓŁEM                                                                   424     

W TYM  DZIECI        do lat 14                                    238     

01.12 – 07.12.2017

OGÓŁEM                                                                  273

W TYM DZIECI  do lat 14                                          150

Dostosowanie strony