MIASTO – ŁÓDŹ

23.11 – 30.11.2018                           

OGÓŁEM                                                      1’619

W TYM DZIECI         do lat 14                         864

23.11 -30.11.2017

OGÓŁEM                                                      1’383

W TYM DZIECI         do lat 14                         664

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

23.11 – 30.11.2018                                       

OGÓŁEM                                                      223

W TYM  DZIECI        do lat 14                       121

23.11 – 30.11.2017

OGÓŁEM                                                      136

W TYM DZIECI  do lat 14                                93

Dostosowanie strony