MIASTO – ŁÓDŹ

23.10 – 31.10.2018

OGÓŁEM                                                        812

W TYM DZIECI         do lat 14                         322

23.10 – 31.10.2017

OGÓŁEM                                                       2’605

W TYM DZIECI         do lat 14                       1’267

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

23.10 – 31.10.2018                            

OGÓŁEM                                                       168

W TYM  DZIECI        do lat 14                          90    

23.10 – 31.10.2017                                      

OGÓŁEM                                                      147

W TYM DZIECI  do lat 14                                87

Dostosowanie strony