MIASTO – ŁÓDŹ

16.10 – 22.10.2018

OGÓŁEM                                                       504 

W TYM DZIECI         do lat 14                        223

16.10 – 22.10.2017

OGÓŁEM                                                      2’069

W TYM DZIECI         do lat 14                         884

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

16.10 – 22.10.2018                            

OGÓŁEM                                                       168

W TYM  DZIECI        do lat 14                          86     

16.10 – 22.10.2017                                      

OGÓŁEM                                                       238

W TYM DZIECI  do lat 14                               141  

Dostosowanie strony