MIASTO – ŁÓDŹ

23.09 – 30.09.2018                            

OGÓŁEM                                                     1’745  

W TYM DZIECI         do lat 14                         866   

23.09 -30.09.2017

OGÓŁEM                                                     1’512

W TYM DZIECI         do lat 14                        737

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

23.09 – 30.09.2018                                       

OGÓŁEM                                                     183

W TYM  DZIECI        do lat 14                        93

23.09 – 30.09.2017

OGÓŁEM                                                     129

W TYM DZIECI  do lat 14                               80

 

Dostosowanie strony