MIASTO – ŁÓDŹ

16.09 – 22.09.2018                            

OGÓŁEM                                                                  1’032  

W TYM DZIECI         do lat 14                                617

16.09 -22.09.2017

OGÓŁEM                                                                  1’512

W TYM DZIECI         do lat 14                                737

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

16.09 – 22.09.2018                                       

OGÓŁEM                                                                  168     

W TYM  DZIECI        do lat 14                                 90       

16.09 – 22.09.2017

OGÓŁEM                                                                 129

W TYM DZIECI  do lat 14                                        80

Dostosowanie strony