MIASTO – ŁÓDŹ

01.09 – 07.09.2018                            

OGÓŁEM                                                      218                             

W TYM DZIECI         do lat 14                        90      

01.09 -07.09.2017

OGÓŁEM                                                      716

W TYM DZIECI         do lat 14                      288

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

01.09 – 07.09.2018                                       

OGÓŁEM                                                      50

W TYM  DZIECI        do lat 14                       31

01.09 – 07.09.2017

OGÓŁEM                                                      56

W TYM DZIECI  do lat 14                              31

Dostosowanie strony