MIASTO – ŁÓDŹ

01.08 – 07.08.2018                            

OGÓŁEM                                                      206                             

W TYM DZIECI         do lat 14                        82                 

01.8 -07.08.2017

OGÓŁEM                                                      531

W TYM DZIECI         do lat 14                      236

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

01.08 – 07.08.2018                                       

OGÓŁEM                                                      0

W TYM  DZIECI        do lat 14                       0

01.08 – 07.08.2017

OGÓŁEM                                                      0

W TYM DZIECI  do lat 14                              0

Dostosowanie strony