MIASTO – ŁÓDŹ

23.07 – 31.07.2018

OGÓŁEM                                                      461  

W TYM DZIECI         do lat 14                     178

23.07 – 31.07.2017

OGÓŁEM                                                      299

W TYM DZIECI         do lat 14                     134

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

23.07 – 31.07.2018                                       

OGÓŁEM                                                        47

W TYM  DZIECI        do lat 14                       22    

23.07 – 31.07.2017                                      

OGÓŁEM                                                      122

W TYM DZIECI  do lat 14                              62

Dostosowanie strony