MIASTO – ŁÓDŹ

16.07 – 22.07.2018

OGÓŁEM                                                       773

W TYM DZIECI         do lat 14                       363

16.07 – 22.07.2017

OGÓŁEM                                                        587

W TYM DZIECI         do lat 14                       287

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

16.07 – 22.07.2018                                       

OGÓŁEM                                                        118

W TYM  DZIECI        do lat 14                         53    

16.07 – 22.07.2017                                      

OGÓŁEM                                                          61

W TYM DZIECI  do lat 14                                38

Dostosowanie strony