MIASTO – ŁÓDŹ

01.07- 07.07.2018                             

OGÓŁEM                                                     678

W TYM DZIECI         do lat 14                    338

01.07 -07.07.2017

OGÓŁEM                                                     688

W TYM DZIECI         do lat 14                     329

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

01.07 – 07.07.2018                                       

OGÓŁEM                                                      79

W TYM  DZIECI       do lat 14                       29

01.07 – 07.07.2017                                      

OGÓŁEM                                                      50

W TYM DZIECI do lat 14                              32

Dostosowanie strony