MIASTO – ŁÓDŹ

16.06 – 22.06.2018                            

OGÓŁEM                                                      897

W TYM DZIECI         do lat 14                    501

16.06 -22.06.2017

OGÓŁEM                                                      615     

W TYM DZIECI         do lat 14                    287     

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

16.06 – 22.06.2018                                       

OGÓŁEM                                                      87       

W TYM  DZIECI        do lat 14                    38

16.06 – 22.06.2017

OGÓŁEM                                                      75       

W TYM DZIECI  do lat 14                           41       

Dostosowanie strony