MIASTO – ŁÓDŹ

23.05 – 31.05.2018                            

OGÓŁEM                                                     1’091

W TYM DZIECI         do lat 14                      551             

23.05 -31.05.2017

OGÓŁEM                                                         764

W TYM DZIECI         do lat 14                      379

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

23.05 – 31.05.2018                                          87

OGÓŁEM                                                     108

W TYM  DZIECI        do lat 14

23.05 – 31.05.2017

OGÓŁEM                                                     94

W TYM DZIECI  do lat 14                          53

Dostosowanie strony