MIASTO – ŁÓDŹ

08.05 – 15.05.2018

OGÓŁEM                                                      738

W TYM DZIECI         do lat 14                     379      

08.05 – 15.05.2017

OGÓŁEM                                                       635

W TYM DZIECI         do lat 14                     307

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

08.05 – 15.05.2018                                       

OGÓŁEM                                                       163

W TYM  DZIECI        do lat 14                      88       

08.05 – 15.05.2017                                      

OGÓŁEM                                                      94

W TYM DZIECI  do lat 14                            53

Dostosowanie strony