MIASTO – ŁÓDŹ

23.03 – 31.03.2018                            

OGÓŁEM                                                     3’521

W TYM DZIECI         do lat 14                    1’370

23.03 -31.03.2017

OGÓŁEM                                                       1’199

W TYM DZIECI         do lat 14                       500

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

23.03 – 31.03.2018                                       

OGÓŁEM                                                          313

W TYM  DZIECI        do lat 14                        138

23.03 – 31.03.2017

OGÓŁEM                                                           288

W TYM DZIECI  do lat 14                                168

Dostosowanie strony