MIASTO – ŁÓDŹ

23.01 – 31.01.2018                            

OGÓŁEM                                                      2’756  

W TYM DZIECI         do lat 14                   1’298   

23.01 -31.01.2017

OGÓŁEM                                                      5’041

W TYM DZIECI         do lat 14                    1’424

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

23.01 – 31.01.2018                                       

OGÓŁEM                                                      329

W TYM  DZIECI        do lat 14                     201

23.01 – 31.01.2017

OGÓŁEM                                                      429

W TYM DZIECI  do lat 14                            213

Dostosowanie strony