MIASTO – ŁÓDŹ

23.12 – 31.12.2017

OGÓŁEM                                                                            371

W TYM DZIECI         do lat 14                                           151

23.12 – 31.12.2016

OGÓŁEM                                                                              857

W TYM DZIECI         do lat 14                                            1’770

POWIAT  ŁÓDŹ – WSCHÓD

23.12 – 31.12.2017                                       

OGÓŁEM                                                                              100

W TYM  DZIECI        do lat 14                                             61

23.12 – 31.12.2016

OGÓŁEM                                                                              232

W TYM DZIECI  do lat 14                                                   135

Dostosowanie strony