Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Rady Miejskiej u Urzędzie Miejskim w Łodzi.

Dostosowanie strony