Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) to ostra choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus).  Materiałem genetycznym wirusa jest jednoniciowe, dodatnie, spolaryzowane RNA.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A potocznie nazywane jest żółtaczką pokarmową.

Choroba szerzy się głównie drogą pokarmową, drogą zakażeń fekalno – oralnych (choroba „brudnych rąk”), a także przez zakażone produkty żywnościowe.

Do zakażenia może dojść podczas:

 • bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną;
 • spożycia zakażonej żywności (zwłaszcza warzywa, owoce niepoddane obróbce termicznej;
 • spożycia zakażonej wody (także w formie kostek lodu);
 • umycia rąk w zakażonej wodzie;
 • w następstwie kontaktów seksulanych.

Źródłem zakażenia jest zakażony człowiek, zwłaszcza w końcowym etapie okresu wylęgania i w pierwszych dniach choroby.

Okres od zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów może wynosić od 15 do 50 dni (średnio 30 dni). Osoba chora wydala duże ilości wirusa wraz z kałem nawet przez kilka tygodni, przy czym wydalanie wirusa może zacząć się od 2 do 3 tygodni przed wystąpieniem żółtaczki, a zatem w czasie, gdy osoba ta wydaje się jeszcze zdrowa. Wydalanie wirusa z kałem może trwać nawet do 6 tygodni od zakażenia. Dłuższe wydalanie wirusa z kałem występuje głównie u dzieci. Wirus znajduje się również we krwi oraz ślinie chorego.

OBJAWY WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A

Zakażenie wzw A przebiega:

 • bezobjawowo;
 • z łagodnymi objawami;
 • z różnie nasilonymi objawami.

Początek choroby jest nagły, przebieg kliniczny zależny jest w dużym stopniu od wieku chorego. U dorosłych choroba ma z reguły nagły początek i ciężki przebieg, wymagający hospitalizacji. U 70% osób przebiega pod postacią żółtaczki. Zwiększone ryzyko cięższego przebiegu choroby występuje u osób zakażonych wirusem wzw B lub wirusem wzw C.

U dzieci do 5 r.ż. zachorowania są rzadkie, a jeżeli do nich dojdzie, to choroba przebiega bezobjawowo lub bardzo łagodnie.

Do objawów wirusowego zapalenia wątroby należą;

 • objawy grypopodobne – gorączka, ogólne rozbicie, bóle kostno – stawowe;
 • objawy ze strony układu pokarmowego (dyspeptyczne) – brak apetytu, nudności, wymioty, wzdęcia, zgaga, odbijanie, bóle brzucha;
 • ciemny mocz;
 • żółtaczka (zażółcenie skóry, białkówki oczu czy błon śluzowych).

Mogą występować ostre stany zapalne i uszkodzenie miąższu wątroby. Żółtaczka utrzymuje się od jednego do kilku tygodni. Towarzyszy jej na ogół powiększenie wątroby, wzrost stężenia bilirubiny  i aminotransaminaz.

Przebycie choroby powoduje powstanie trwałej odporności (odporność po zachorowaniu utrzymuje się całe życie).

Do powikłań wirusowego zapalenia wątroby typu A należą:

 • nadostre zapalenie wątroby;
 • aplazja szpiku (rzadko).

Wirus wirusowego zapalenia wątroby typu A nie wywołuje przewlekłego zapalenia wątroby.

Dostosowanie strony