W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ODDZIAŁ LABORATORYJNY PSSE W ŁODZI W DNIACH OD 19.11 – 30.11.2020r. NIE PRZYJMUJE DO BADAŃ PRÓBEK WODY ORAZ NIE WYKONUJE BADAŃ SPORALI.

Dostosowanie strony