Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 05 października 2020r. do badań laboratoryjnych z wodociągu publicznego Koluszki, z punktu czerpalnego w Stacji Wodociągowej i punktu kontrolnego na sieci wodociągowej, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Woda w zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Koluszki.

Dostosowanie strony