Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej w dniu 01 czerwca 2020r. z punktu kontrolnego na sieci wodociągu publicznego w Kotlinach stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp.22oC (>300jtk/1ml) oraz ponadnormatywne stężenie manganu (121µg/l ) i żelaza (332µg/l) w próbce wody pobranej  w Stacji Wodociągowej w Kotlinach.

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22oC  nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i Enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kotliny.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.  Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dostosowanie strony