Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że z dniem 18.05.2020r. wznowione zostaje wykonywanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych:

  • badanie kału
  • badanie Sporal A i Sporal S
  • wymazy sanitarne
Dostosowanie strony