Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi prosi, aby osoby które przebywały w dniu. 6 marca 2020 r. w lokalu „ Agrafka „  w Łodzi, ul. Piotrkowska 90 w godzinach od 20:30 do 24:00  skontaktowały się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi pod  nr tel. 42 253 99 00 lub 600 241 646.  W tym czasie w lokalu były obecne osoby, które w późniejszym terminie uzyskały wynik dodatni w kierunku SARS-CoV-2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

 

Dostosowanie strony