Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, po działaniach naprawczych, w dniu 05 marca 2020r. z wodociągu publicznego Lipiny nie stwierdzono obecności enterokoków (Paciorkowców kałowych). Woda w zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Lipiny.

 

Dostosowanie strony