Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej, w dniu  02 marca 2020 r. z wodociągu publicznego  w Dąbrowie,gm. Nowosolna  stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w  temp. 22°C po 72 godz.

Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna prowadzi prace mające na celu mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżona odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Dostosowanie strony