Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej, w dniu 02 marca 2020r. z wodociągu publicznego Lipiny, stwierdzono obecność enterokoków (Paciorkowce kałowe).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Lipiny. Woda nie nadaje się do spożycia.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna został zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dostosowanie strony