Wodociąg publiczny Kotliny – woda nadaje się do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 03 lutego 2020r. do badań laboratoryjnych z wodociągu publicznego Kotliny, z punktu czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. Woda w zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kotliny.

Dostosowanie strony