Informacja dla osób powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej w związku z zachorowaniami spowodowanymi zakażeniem nowym koronawirusem (2019-nCoV) aktualizacja 03.02.2020

W ostatnich kilku tygodniach w krajach Południowo-Wschodniej Azji (głównie na terenie Chin) wystąpiły zachorowania spowodowane zakażeniem koronawirusem 2019-nCoV. Okres wylęgania choroby może trwać do 14 dni (najczęściej 5-6 dni) dlatego w tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinni obserwować swój stan zdrowia.

Objawy zakażenia to  wysoka temperatura ciała 38 oC i powyżej, kaszel, duszność. problemy z oddychaniem. Mogą również wystąpić: katar, bóle mięśniowe, dreszcze. 

W przypadku zaobserwowania tych objawów u siebie w ciągu 14 dni od powrotu należy bezzwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala chorób zakaźnych, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Specjalistyczną pomoc medyczną w zakresie chorób zakaźnych  można uzyskać    w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego przy  ul.  Kniaziewicza 1/5 w Łodzi. W przypadku nasilonych objawów transport powinno zabezpieczyć Ratownictwo Medyczne.  Wskazane jest, aby powiadomić placówkę medyczną, RM  telefonicznie o podejrzeniu zachorowania (w celu umożliwienia personelowi medycznemu zastosowania odpowiedniej ochrony w momencie konsultacji, przyjęcia  pacjenta do szpitala, badań).

Należy również:

– ograniczyć kontakty z innymi osobami, stosować zabezpieczenie dróg

oddechowych poprzez maseczkę lub chusteczkę jednorazową,

–  pamiętać o tym, aby zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką przy

kaszlu, kichaniu, usuwać chusteczkę natychmiast w warunkach domowych

do toalety, umyć ręce,

–   nie przemieszczać się komunikacją publiczną (tramwaj, autobus, taksówka),

–   należy obowiązkowo poinformować  lekarza o historii podróży, okresie pobytu

i ewentualnym podejrzeniu narażenia lub narażeniu na zakażenie (kontakt

z chorymi)  i  o objawach chorobowych.

-ograniczyć do minimum podróże zagraniczne do miejsc gdzie występują zakażenia.

W razie wystąpienia objawów w trakcie podróży np. w samolocie należy natychmiast poinformować o tym personel pokładowy. Podsumowanie: stan na dzień 3 lutego2020 r
Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 3 lutego 2020 r. odnotowano 17 383 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażeń 2019-nCoV, w tym 362 zgonów.
● 17 przypadków zakażeń dotyczyło personelu medycznego.
● Przypadki: Chiny, w tym Hong Kong i Makau (17 220), Tajwan (11), Tajlandia (19), Australia (12), Malezja (8), Singapur (18), Francja (6), Japonia (20), Korea Południowa (15), USA (11), Wietnam (8), Kanada (4), Nepal (1), Sri Lanka (1), Kambodża (1), Niemcy (10), Zjednoczone Emiraty Arabskie (5), Filipiny (2), Indie (2), Finlandia (1), Włochy (2), Wielka Brytania (2), Rosja (2), Hiszpania (1), Szwecja (1).
● Jak dotąd na terenie UE/EOG odnotowano 23 przypadków: Francja (6), Niemcy (10), Włochy (2), Wielka Brytania (2), Finlandia (1), Szwecja (1), Hiszpania (1).
● Spośród 362 przypadków śmiertelnych, 361 odnotowano w Chinach, 350 odnotowano w prowincji Hubei, 2 w prowincji Heilongjiang, 1 w prowincji Hebei, 2 w prowincji Henan, 1 w prowincji Hainan, 1 w prowincji Sichuan, 2 w prowincji Chongqing, 1 w Szanghaju i 1 w Pekinie. Jeden przypadek śmiertelny odnotowano na Filipinach.

 

                                                                  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                                                                                                     w Łodzi

 

Dostosowanie strony