Komunikat  z dnia 27 stycznia 2020r

Wodociąg publiczny Dąbrowa,   gm. Nowosolna– woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna w dniu 24 stycznia 2020r. z sieci wodociągu publicznego w Dąbrowie nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Zakład Gospodarki Komunalnej  Gminy Nowosolna zrealizował zalecenia decyzji PPIS w Łodzi z 14 i 15 stycznia 2020 r. poprzez wyłączenie z eksploatacji ujęcia Dąbrowa oraz zapewniając zastępcze źródło wody o jakości spełniającej wymagania cytowanego wyżej rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu publicznego w Dąbrowie.

 

Dostosowanie strony