Informacja dla osób powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej w związku z zachorowaniami spowodowanymi zakażeniem nowym koronawirusem 2019-nCoV

W ostatnich kilku tygodniach w krajach Południowo-Wschodniej Azji (głównie na terenie Chin) wystąpiły zachorowania spowodowane zakażeniem koronawirusem 2019-nCoV. Okres wylęgania choroby może trwać do 14 dni (najczęściej 5-6 dni) dlatego w tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinni obserwować swój stan zdrowia.

Objawy zakażenia to:  wysoka temperatura ciała 38 oC i powyżej, kaszel, duszność. problemy z oddychaniem. Mogą również wystąpić: katar, bóle mięśniowe, dreszcze. 

W przypadku zaobserwowania tych objawów u siebie w ciągu 14 dni od powrotu należy bezzwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala chorób zakaźnych, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Specjalistyczną pomoc medyczną w zakresie chorób zakaźnych  można uzyskać   w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego przy ul.Kniaziewicza 1/5 w Łodzi. W przypadku nasilonych objawów transport powinno zabezpieczyć Ratownictwo Medyczne.  Wskazane jest, aby powiadomić placówkę medyczną, RM  telefonicznie o podejrzeniu zachorowania (w celu umożliwienia personelowi medycznemu zastosowania odpowiedniej ochrony w momencie konsultacji, przyjęcia  pacjenta do szpitala, badań).

Należy również:

    • ograniczyć kontakty z innymi osobami, stosować zabezpieczenie dróg oddechowych poprzez maseczkę lub chusteczkę jednorazową,
    • pamiętać o tym, aby zakryć usta i nos, zgiętym łokciem lub chusteczką przy kaszlu, kichaniu, usuwać chusteczkę natychmiast w warunkach domowych      do toalety, umyć ręce!
    • nie przemieszczać się komunikacją publiczną (tramwaj, autobus, taksówka),
    • należy obowiązkowo poinformować  lekarza o historii podróży, okresie pobytu i ewentualnym podejrzeniu narażenia lub narażeniu na zakażenie (kontakt  z chorymi)  i  o objawach chorobowych.

W razie wystąpienia objawów w trakcie podróży np. w samolocie należy natychmiast poinformować o tym personel pokładowy.

Przypadki zakażenia wystąpiły w następujących krajach (stan na 24.01.2020 r.): Chiny, w tym Hong Kong i Makau (882), Tajwan (1), Tajlandia (4), Japonia (2), Korea Południowa (2),  USA (1), Singapur (3), Wietnam (1), USA (1), Francja (3). Należy śledzić na bieżąco zakres występowania zachorowań (strona internetowa GIS).

 

Dostosowanie strony