Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody  pobranych w dniu 15 stycznia 2020 r. z punktów : Kalonka 10b, Kalonka 60 oraz Grabina ,  ul. Główna 74 (hydrant),  na podstawie sprawozdań cząstkowych, nie stwierdzono bakterii gr. coli, Escherichia coli i Enterokoków (paciorkowców kałowych).

W dniu 17 stycznia 2020 r. w związku z odłączeniem hydroforni Dąbrowa  i przełączeniem wodociągu na inne źródło zasilania,  pobrano próbki wody z punktów sieci: 1.Grabina, Dom Opieki, ul. Główna 74, 2.Bukowiec, ul. Grabowa 3 (budynek mieszkalny), 3.Niecki 1 (budynek mieszkalny), 4.Kalonka 56 (budynek mieszkalny), 5.Dąbrówka 2B (budynek mieszkalny), 6.Wódka, ul. Aksamitna 29 (budynek mieszkalny), 7.Kopanka, sklep „Monika”  Kopanka 28B, 8.Dąbrowa 12 (budynek mieszkalny). Wstępne wyniki badań fizyko -chemicznych wskazują, iż w pobranych próbkach wody  odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia .

Badania próbek wody nadal trwają.

UrszulaJędrzejczyk PPIS w Łodzi

Dostosowanie strony